Email Marketing

Một số tỉ lệ cần biết trong chiến dịch Email Marketing

Đa số các chương trình Email mặc định là ẩn hiển thị ảnh với những ảnh phải tải từ nguồn bên ngoài (bạn chèn ảnh dưới dạng url) để tránh tải về những mã độc hại. Nếu bạn muốn ảnh luôn được hiển thị thì khi chèn ảnh vào nội dung Email, hãy chọn chèn ảnh như là đính kèm điều này sẽ làm tăng kích thước của email.

Tỉ lệ mở: là tỉ lệ email mở (nhưng có gửi yêu cầu tới máy chủ) trên tổng số email không bị từ chối. Email của bạn được tính là mở khi một trong các hành động sau xảy ra :
Người nhận cho phép hiển thị Email một cách đầy đủ (cho phép hiển thị hình ảnh).
Người nhận click vào một liên kết trên email.

Như vậy nếu bạn xem email mà không bật hình ảnh lên thì hệ thống vẫn tính là chưa mở. Do đó số người thực sự mở email của bạn sẽ có thể cao hơn số được tính bởi hệ thống.

Chú ý: Đa số các chương trình Email mặc định là ẩn hiển thị ảnh với những ảnh phải tải từ nguồn bên ngoài (bạn chèn ảnh dưới dạng url) để tránh tải về những mã độc hại. Nếu bạn muốn ảnh luôn được hiển thị thì khi chèn ảnh vào nội dung Email, hãy chọn chèn ảnh như là đính kèm điều này sẽ làm tăng kích thước của email.

Tỉ lệ click: là tỉ lệ người click vào một hay nhiều liên kết trong email tính trên tổng số email được mở (theo thống kê của phần mềm).

Vì khi click vào một liên kết thì email cũng được coi là đã mở. Do đó số người click không bao giờ vượt quá số email mở. Đôi khi số click vượt quá là bởi vì một số người nhận đã click nhiều lần hoặc click vào nhiều liên kết trong một email.

Dưới đây là một thống kê về click trong một chiến dịch Email Marketing

 

Một số tỉ lệ cần biết trong Email Marketing


Một số tỉ lệ cần biết trong Email Marketing được tham khảo từ vinaContact.com

CÁC TIN KHÁC CÁC TIN CÙNG DANH MỤC
ĐỐI TÁC
KHÁCH HÀNG
Page generated in 0.0269 seconds.